AD-factor heeft in de loop der jaren uiteenlopende zaken met succes aangepakt. Zoals bijvoorbeeld:

  • Beoordelen risico’s van langlopende en stagnerende verzuimtrajecten en adviseren ten aanzien van oplossingsrichtingen en reparatiemogelijkheden
  • Onderzoeken en adviseren inzake re-integratiemogelijkheden in spoor 1 en/of spoor 2
  • Ondersteunen van de aanvraag WIA-uitkering door deze gezamenlijk in te vullen
  • Ondersteunen bij gesprekken bij UWV door mee te gaan met de werknemer
  • Opstellen van een bekortingsverzoek bij een loonsanctie (3e jaar loondoorbetaling)
  • Opstellen van een inhoudelijk bezwaarschrift dat zich richt tegen een onterechte WIA beslissing en waar nodig ondersteunen bij een hoorzitting
  • Aansturen van een bezwaartraject om 80-100 WGA om te zetten in een IVA-uitkering

Voor meer informatie klik op onderstaande diensten


concept ontwerp februari 2013
© www.mijn-eigen-website.nl (design)